Stal strooisels

o.a. diverse soorten stro(voer), Zaagsel, Rapsodie, Lava3, Krijt(voer) en Kalk.

 

Stal strooisels →

Landbouw plastic

o.a. MegaCombi, MegaplastPower, Megaleen en Hermetix.
 

Landbouw plastic→

 

Fourages – stalstrooisel – landbouw plastic – transport.

 

Onze specialiteit lig bij het verhandelen van fourages-stal strooisels-landbouwplastic en transport. Hierin zijn wij al jaren actief en hebben bovendien een goede, betrouwbare naam opgebouwd. Wij zorgen voor kwaliteit en besteden zorg aan onze producten en klanten. Wij willen graag tevredenheid onder onze klantenkring. Dit bereiken wij door flexibele service, goede kwaliteit en constante levering ( voor zover onze inkoop dat mogelijk maakt).
Geschiedenis van het bedrijf.

 

De familie Koning heeft sinds 1888 een Fourage bedrijf.
De heer H.W.Koning is als zelfstandig ondernemer in 1888 te Bayum begonnen met een fouragehandel en kruideniers winkel. Later bijgestaan door zijn oudste zoon de heer Jildert Koning, die al snel de fouragehandel van zijn vader overnam.

 

Dhr. J.Koning moest echter ten tijde van de mobilisatie(1914-1918) in dienst. Zijn broer Klaas Koning die voorheen werkzaam was bij de timmerman, is toen thuisgekomen om het werk van zijn broer te vervangen. Beide broers hebben in 1918 het fouragehandel bedrijf samen voortgezet. In 1919 hebben zij het voormalige café, zonder horecavergunning(thans staande Hegeterp no: 16 te Winsum gekocht. In dit pand hebben ze toen hun fouragehandel bedrijf gevestigd.

 

Op 1 mei 1928 zijn de beide broers wat de zaken betreft gescheiden en is ieder voor zichzelf met een zelfstandig fouragehandel bedrijf begonnen. De heer J. Koning bleef gevestigd op de Hegeterp no:16, en de heer K. Koning kocht een boerenpand op de Skans no: 4 te Winsum. Dit pand werd omgebouwd tot pakhuis, waar hij zijn Fourage, stro en kunstmesthandel uitoefende en begon toen tevens ook met een transportbedrijf en veevervoer.
Vrachtwagen-oud
1935 was voor het bedrijf een jaar van grote verandering. Het bestaande pand werd uitgebreid met een veevoer maalderij en mengerij. Het transport voor derden en het vervoer van vee werd in 1938 beëindigd. In 1949 is de toen 15 jarige zoon, H.W. Koning in het bedrijf van zijn vader komen werken. H.W. Koning is in 1955 tevens met een loonbedrijf begonnen, nl. hooipersen, kunstmeststrooien en kuilen voor de boeren.

 

De heer K. Koning is met de werkzaamheden gestopt in 1970, en heeft de fouragehandel overgedragen aan zijn zoon H.W. Koning. De tijd veranderde, er moest fors geïnvesteerd worden in de maalderij en mengerij, zodat in 1975 maar besloten is om hiermee te stoppen, en zich uitsluitend toe te leggen op de handel. Het veevoer in zakken begon steeds meer plaats te maken voor los voer in de silo’s, zodat er in 1977 een eerste bulk vrachtwagen werd aangeschaft.

 

De oudste zoon van H.W.Koning, weer een Klaas Koning, kwam in 1978 de gelederen versterken. Het inkuilen van gras voor de boeren paste niet meer in het bedrijf, en werd in 1979 beëindigd.
Foto-oud-fourage
Met het oog op de toekomst, werd de plek waar het bedrijfspand gevestigd was; in de kern v/h. dorp; Onder de loep genomen. Er werd geconstateerd dat er voor het bedrijf meer mogelijkheden in het randgebied van Winsum lagen. Zo kwam het dat er in 1988 een nieuw bedrijfspand gebouwd werd aan de Kleasterdyk no: 48, te Winsum.

 

In 1994 is de jongste zoon, Johannes Koning, ook in het bedrijf komen werken.

 

H.W. Koning en B. Koning v.d. Let hebben zich in 1999 teruggetrokken uit het bedrijf.

 

Het bedrijf bestaat tegenwoordig uit drie firmanten, te weten, Klaas Koning, Johannes Koning en Berber Koning, en houdt zich tegenwoordig bezig met de verkoop en levering van stal strooisels, landbouw plastics en transport.

 

D.m.v. verschillende cursussen, die wij in de loop der jaren hebben gevolgd, hebben we ons alle drie gespecialiseerd in ons onderdeel van het bedrijf.

Fa.H.W.koning is GMP+ gecertificeerd.
En is deelnemer van Securefeed.

 

GMP+Securefeed

 

 

 

Wij leveren onze voergegevens na het factureren aan bij de Kringloopwijzer.

De code hiervoor is: 0415 en daarna uw debiteurnummer (dit staat vermeld op de factuur)